Gustafson Touring
Startsida   Bussresor   Boka resa   Resekalender   Information   Kontakta oss
                     
 
 
 

Bokning av resa
- Via telefon: 0454 89277 - Via hemsidan: Boka resa >>

Efter bokning
På alla resor skickas bokningsbekräftelse ut med information om inbetalning, tider och annat. Anmälningsavgift tas endast ut på resor med fler än 4 dagar. Återstående belopp betalas i efterskott, dvs när vi återkommit till hemorten.

Resegaranti.
Arrangör enligt resegarantilagen är Gustafson Touring Resor AB, som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti, vilket innebär att resenären har det skydd och rättigheter som bestämmelserna kräver.

Resan
Resorna genomförs med moderna helturistbussar med toalett och klimatanläggning. Säkerhetsbälte finns på alla platser. Övriga faciliteter är video, kylskåp och kaffeautomater.
På våra resor är det rökfritt i bussarna.

Sittplatser i bussen
Du behåller din plats under hela resan.

Kvarglömda saker
Finns på vårt kontor i 30 dagar, efter det så slängs det eller lämnas till någon insamling.
Ring 0454 89277 om du har glömt något på bussen.

Miljöpolicy
Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från resenärernas krav och företagets egna resurser  och förutsättningar arbeta för.

- Att begränsa miljöeffekterna från våra fordon.
- Att förebygga föroreningar genom effektiv planering.
- Att följa aktuella lagar, samhällskrav samt våra resenärers krav. 

Kvalitetspolicy!
Vår målsättning är att uppfylla våra resenärers krav på utförda resor och leva upp till deras förväntningar så fullständigt som det är möjligt.

Trafiksäkerhetspolicy!
Vår ambition är att vår personal skall vara föredömen i trafiken och uppträda professionellt genemot medtrafikanter.

- Följa gällande lagar och kör och vilotidsregler.
- Ta särskild hänsyn till barn och andra oskyddade trafikanter. 
- Är sprit och drogfria.
- Tar hänsyn till väglag och trafik vid körplanering.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

 

Allmänna Resevillkor.pdfAllmännavillkor.pdf

Allmänna Resevillkor.pdfSärskildavillkor.pdf

 
 
 
 
Gustafson Touring AB - Telefon: 0454 89277